KOVÁŘOVÁ, Klára. Pozorování vlivu vnějšího prostředí na živé buňky holografickým mikroskopem [online]. Brno, 2015 [cit. 2020-12-04]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/40062. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav fyzikálního inženýrství. Vedoucí práce Aneta Křížová.
Uložit do Citace PRO