MOTYČKA, Ivo. Speciální pístové pohonné jednotky letounů všeobecného letectví [online]. Brno, 2011 [cit. 2020-10-26]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/4007. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Letecký ústav. Vedoucí práce Pavel Imriš.
Uložit do Citace PRO