KMEŤ, Jozef. Problematika snižování tepelné odrazivosti zrcadel solární elektrárny se Stirlingovým motorem [online]. Brno, 2015 [cit. 2021-11-30]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/40073. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Energetický ústav. Vedoucí práce Jiří Škorpík.

Uložit do Citace PRO