TYAGUNOVA, Victoria. Vodíková paliva [online]. Brno, 2015 [cit. 2021-5-18]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/40077. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav procesního inženýrství. Vedoucí práce Jaroslav Jícha.
Uložit do Citace PRO