KREJČÍ, Tomáš. Středotonážní spalovna odpadů - systém čištění spalin [online]. Brno, 2015 [cit. 2021-9-21]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/40082. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav procesního inženýrství. Vedoucí práce Ladislav Bébar.
Uložit do Citace PRO