NĚMEČEK, Zbyněk. Analýza úspory energie v průmyslové pračce a sušiči [online]. Brno, 2015 [cit. 2021-9-21]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/40083. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav procesního inženýrství. Vedoucí práce Pavel Kuba.
Uložit do Citace PRO