CHROMEK, Petr. Zavedení typového výcviku pod FTO [online]. Brno, 2011 [cit. 2021-6-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/4009. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Letecký ústav. Vedoucí práce Róbert Šošovička.
Uložit do Citace PRO