DRÁPAL, Stanislav. Využití SSR módu S pro řízení pohybů letadel a vozidel po ploše letiště [online]. Brno, 2015 [cit. 2020-11-26]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/40108. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Letecký ústav. Vedoucí práce Slavomír Vosecký.
Uložit do Citace PRO