VOJTĚCH, Michael. Konstrukční návrh tříosého manipulátoru [online]. Brno, 2015 [cit. 2020-10-29]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/40117. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav výrobních strojů, systémů a robotiky. Vedoucí práce Michal Holub.
Uložit do Citace PRO