EXNEROVÁ, Jitka. Vliv procesních podmínek a materiálu na mezní tvařitelnost zadaného dílce [online]. Brno, 2015 [cit. 2021-5-16]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/40122. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologie. Vedoucí práce Radko Samek.
Uložit do Citace PRO