ZEJDA, Vojtěch. Měření rychlostních profilů za vířičem [online]. Brno, 2015 [cit. 2021-6-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/40128. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav procesního inženýrství. Vedoucí práce Jiří Vondál.
Uložit do Citace PRO