CHRÁSTEK, Jan. Design digitálního fotoaparátu [online]. Brno, 2015 [cit. 2022-05-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/40130. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav konstruování. Vedoucí práce Vladimír Haltof.

Uložit do Citace PRO