MALÍNSKÝ, Zdeněk. Zařízení pro měření tepové frekvence [online]. Brno, 2008 [cit. 2021-04-21]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/4017. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav biomedicínského inženýrství. Vedoucí práce Martin Švrček.
Uložit do Citace PRO