PŘIVŘEL, Václav. Technologie výroby náhradního dílu [online]. Brno, 2015 [cit. 2022-05-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/40202. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologie. Vedoucí práce Karel Osička.

Uložit do Citace PRO