ŠTEFKO, Marcel. Zdokonalení řídících a analyzačních technik vývojového modelu SPM [online]. Brno, 2015 [cit. 2021-6-13]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/40208. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav fyzikálního inženýrství. Vedoucí práce Dalibor Šulc.
Uložit do Citace PRO