PLANÝ, Martin. Komentovaný překlad [online]. Brno, 2015 [cit. 2023-01-31]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/40217. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav jazyků. Vedoucí práce Milena Krhutová.

Uložit do Citace PRO