PODHORSKÝ, Jakub. Těžba břidlicového plynu [online]. Brno, 2015 [cit. 2021-5-8]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/40227. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Energetický ústav. Vedoucí práce Ladislav Šnajdárek.
Uložit do Citace PRO