SUCHOMEL, Kamil. Efektivnost využití investic do odpadového hospodářství ČR [online]. Brno, 2015 [cit. 2021-03-03]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/40229. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav procesního inženýrství. Vedoucí práce Lukáš Frýba.
Uložit do Citace PRO