HANZLÍKOVÁ, Veronika. Podnikatelský záměr [online]. Brno, 2010 [cit. 2023-02-07]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/4023. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomiky. Vedoucí práce Jaroslav Rompotl.

Uložit do Citace PRO