ŽIGÁRDY, Martin. Matematické modelování závislostí mezi ekonomickými veličinami [online]. Brno, 2009 [cit. 2021-04-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/4025. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav informatiky. Vedoucí práce Zuzana Chvátalová.
Uložit do Citace PRO