BOCHNÍČEK, Ondřej. Skutečná energetická náročnost plug-in hybridů a elektromobilů v závislosti na místě provozu vozidla [online]. Brno, 2015 [cit. 2021-01-26]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/40266. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Energetický ústav. Vedoucí práce Jan Fišer.
Uložit do Citace PRO