SCHILLER, Pavel. Rozbor výroby tlakové nádoby [online]. Brno, 2015 [cit. 2021-5-17]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/40274. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologie. Vedoucí práce Milan Kalivoda.
Uložit do Citace PRO