ZÁBOJNÍK, Jakub. Využití knihovny HAM-Tools pro simulaci tepelného chování rodinného domu [online]. Brno, 2015 [cit. 2021-9-21]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/40275. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Energetický ústav. Vedoucí práce Josef Štětina.
Uložit do Citace PRO