MELUZÍNOVÁ, Jana. Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení [online]. Brno, 2009 [cit. 2021-6-20]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/4028. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomiky. Vedoucí práce Vojtěch Bartoš.
Uložit do Citace PRO