ZÁVODNÝ, Tomáš. Úprava sériově vyráběného spalovacího motoru na motor pro závodní použití [online]. Brno, 2015 [cit. 2020-10-26]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/40294. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav automobilního a dopravního inženýrství. Vedoucí práce Ondřej Maršálek.
Uložit do Citace PRO