MICHALÍK, Tomáš. Kinematika bodových částic a šíření světla v de Sitterově časoprostoru [online]. Brno, 2015 [cit. 2020-10-28]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/40295. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav fyzikálního inženýrství. Vedoucí práce Klaus Bering Larsen.
Uložit do Citace PRO