JAKUBEC, Petr. Vady ocelových odlitků [online]. Brno, 2015 [cit. 2021-03-03]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/40297. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologie. Vedoucí práce Vítězslav Pernica.
Uložit do Citace PRO