KOBELKA, Michal. Analýza a návrh informačního systému pro firmu eSports.cz, s.r.o [online]. Brno, 2015 [cit. 2021-11-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/40306. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav informatiky. Vedoucí práce Hana Klčová.
Uložit do Citace PRO