ŠIKULA, Marek. Infračervená magneto-spektroskopie polovodičů Rashbova typu [online]. Brno, 2015 [cit. 2021-03-03]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/40311. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav fyzikálního inženýrství. Vedoucí práce Milan Orlita.
Uložit do Citace PRO