JANHUBA, Luboš. Modifikace VOP letounu VUT100 [online]. Brno, 2011 [cit. 2021-10-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/4032. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Letecký ústav. Vedoucí práce Ivo Jebáček.
Uložit do Citace PRO