SNÁŠELOVÁ, Dana. Deformačně-napěťová analýza dentálního implantátu [online]. Brno, 2015 [cit. 2021-11-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/40322. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky. Vedoucí práce Petr Marcián.
Uložit do Citace PRO