RYCHTÁŘÍK, Jan. Automatizovaný dopravníkový zásobník pro vstřikovací lis s manipulátorem [online]. Brno, 2011 [cit. 2022-10-06]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/4033. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav výrobních strojů, systémů a robotiky. Vedoucí práce František Bradáč.

Uložit do Citace PRO