MALINOWSKI, Matěj. Bezpilotní systém pro leteckou konstrukční soutěž [online]. Brno, 2015 [cit. 2021-5-12]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/40338. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Letecký ústav. Vedoucí práce Jan Pejchar.
Uložit do Citace PRO