KAFUNĚK, Jan. Návrh robotizovaného pracoviště pro automatické utahování šroubů spoje opěradlo – sedák a spony pásu [online]. Brno, 2015 [cit. 2020-10-26]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/40345. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav výrobních strojů, systémů a robotiky. Vedoucí práce Radek Knoflíček.
Uložit do Citace PRO