PIŇOS, Matěj. Návrh utahovacího momentu šroubového spoje v plastových komponentech [online]. Brno, 2015 [cit. 2021-9-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/40348. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav konstruování. Vedoucí práce Jiří Dvořáček.
Uložit do Citace PRO