BAVLNKA, Jan. Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení [online]. Brno, 2009 [cit. 2021-12-02]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/4035. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav informatiky. Vedoucí práce Vojtěch Bartoš.

Uložit do Citace PRO