ŠURKALA, Martin. Přehled vývoje nosných raket pro pilotované lety [online]. Brno, 2015 [cit. 2022-05-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/40351. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Letecký ústav. Vedoucí práce Vladimír Daněk.

Uložit do Citace PRO