CRLA, Tobiáš. Vliv parametrů svařování na úhlové deformace svaru [online]. Brno, 2015 [cit. 2021-03-03]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/40352. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologie. Vedoucí práce Ladislav Daněk.
Uložit do Citace PRO