PETRUCHA, Roman. Snižování hmotnosti karoserií osobních automobilů na základě volby materiálů [online]. Brno, 2015 [cit. 2020-10-26]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/40354. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologie. Vedoucí práce Jaroslav Šenberger.
Uložit do Citace PRO