ŠČOTKA, Martin. Napjatostní, deformační a spolehlivostní výpočtová analýza nastavitelného rámu tandémové tříkolky [online]. Brno, 2015 [cit. 2022-05-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/40370. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky. Vedoucí práce Jan Vrbka.

Uložit do Citace PRO