VAŇOUSOVÁ, Jana. Meteorologie a měřicí technika [online]. Brno, 2015 [cit. 2020-11-26]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/40371. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Letecký ústav. Vedoucí práce Ivo Jebáček.
Uložit do Citace PRO