BLIŽŇÁKOVÁ, Monika. Optimalizace příspěvkové organizace a teorie spravedlnosti [online]. Brno, 2015 [cit. 2021-5-16]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/40381. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementu. Vedoucí práce Štěpán Konečný.
Uložit do Citace PRO