RYŠÁNEK, Michal. Posouzení životnosti svařované žebrované hřídele generátoru [online]. Brno, 2015 [cit. 2021-5-12]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/40382. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky. Vedoucí práce Zdeněk Majer.
Uložit do Citace PRO