JELÍNEK, Vít. Kalibrace skleněných měřítek [online]. Brno, 2015 [cit. 2021-9-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/40410. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav výrobních strojů, systémů a robotiky. Vedoucí práce Róbert Jankových.
Uložit do Citace PRO