SVOBODA, Svetozár. Snižování hmotnosti osobních automobilů na základě volby materiálů [online]. Brno, 2015 [cit. 2021-9-20]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/40411. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologie. Vedoucí práce Jaroslav Šenberger.
Uložit do Citace PRO