HRDLIČKA, Martin. Hodnocení přesnosti a způsobilosti souřadnicového stroje PIONEER DEA [online]. Brno, 2015 [cit. 2021-5-16]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/40412. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav výrobních strojů, systémů a robotiky. Vedoucí práce Jiří Pernikář.
Uložit do Citace PRO