LAGA, Ondřej. Využití termoelektrického generátoru pro zvýšení využití odpadního tepla [online]. Brno, 2015 [cit. 2021-12-06]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/40418. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky. Vedoucí práce Radek Vlach.

Uložit do Citace PRO