GREŇ, Martin. Návrh a pevnostní kontrola systému řízení letounu TL 4000 [online]. Brno, 2015 [cit. 2021-11-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/40433. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Letecký ústav. Vedoucí práce Jan Šplíchal.
Uložit do Citace PRO