HOMOLA, Tomáš. Design budíku [online]. Brno, 2015 [cit. 2022-05-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/40439. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav konstruování. Vedoucí práce Jan Rajlich.

Uložit do Citace PRO