BARTOŠEK, Filip. Výroba pražcového šroubu [online]. Brno, 2015 [cit. 2021-9-29]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/40441. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologie. Vedoucí práce Zdeněk Lidmila.
Uložit do Citace PRO